Omvärldsengagemang

Vi vill ge tillbaka

Samtidigt som vi arbetar med vår passion investerar vi även på ett tydligt och mätbart sätt i välgörenhet.

en procent till behövande

Att skänka en procent av vår vår omsättning till välgörande ändamål är en av företagets absoluta grundbultar. Det ger arbetet en extra mening och ett syfte som svetsar oss samman som team.

Dessutom vet våra kunder att de indirekt bidrar till hjälpinsatser för en renare natur och bättre levnadsförhållanden för utsatta människor världen över. I nuläget donerar vi bl.a. till Göteborgs stadsmission som driver en mängd humanitära insatser, samt till den ekohumanitära organisationen Vi-skogen.

Välgörenhet-byggbranschen-Göteborg
klimatkompensering

Vi-skogens projekt för klimatkompensation sätter lika stort värde på sociala, ekonomiska och miljömässiga effekter. Exempelvis säkrar projektet mat till runt 30 000 bönder i västra Kenya, samtidigt som det bekämpar klimatförändringar, markförstöring och fattigdom.

Vi har klimatkompenserat genom Vi-skogen sedan 2020 då vi startade vår verksamhet. För 2024 har vi kompenserat för 100 ton CO2e.

Läs mer om hur kompenseringen går till på Vi-skogen.

fossilfria bilar

Alla våra tjänste- och servicebilar är elbilar. Vi satte ett tydligt mål när vi startade vårt företag 2020 – en fossilfri bilfotta år 2025. Redan i februari 2024 uppfyllde vi detta målet och vi har nu endast elbilar inom verksamheten. Nästa mål är att uppmuntra våra samarbetspartner att använda elbilar också.

Bilars klimatpåverkan är en komplicerad ekvation som involverar både förbränning, framställning och transporter av råvaror och slutprodukt. Med det sagt är vi fast besluta att vara ett av de mindre företagen i byggbranchen som visar vägen mot en renare stadsmiljö.

Fossilfri byggtrafik
Kontakta oss om du vill bli välgörehetspartner!
Du kan också följa våra omvärldsprojekt på vår LinkedIn.