Omvärldsengagemang

Vi vill ge tillbaka

Samtidigt som vi arbetar med vår passion investerar vi även på ett tydligt och mätbart sätt i välgörenhet.

en procent till behövande

Att skänka en procent av vår vår omsättning till välgörande ändamål är en av företagets absoluta grundbultar. Det ger arbetet en extra mening och ett syfte som svetsar oss samman som team.

Dessutom vet våra kunder att de indirekt bidrar till hjälpinsatser för en renare natur och bättre levnadsförhållanden för utsatta människor världen över.

Vi vill vara ett välmående företag som bidrar till en välmående värld. För att lyckas med det så driver vi våra välgörenhetsprojekt i samma anda som våra egna projekt – med noggrannhet, engagemang och långsiktighet.

klimatkompensering

Vi-skogens projekt för klimatkompensation sätter lika stort värde på sociala, ekonomiska och miljömässiga effekter. Exempelvis säkrar projektet mat till runt 30 000 bönder i västra Kenya, samtidigt som det bekämpar klimatförändringar, markförstöring och fattigdom.

Under 2020 har vi hittills även klimatkompenserat 2,5 ton CO2e per månad för hela året. Det motsvarar ca 1000 mil bilkörning/månad i utsläpp.

Läs mer om projektet på Vi-skogen.

målet: fossilfria bilar 2025

Våra tjänstebilar gör främst korta resor och vi valde därför att investera i hybridmotorer, vilket resulterar i praktiskt taget fossilfri drift. Servicebilarna drivs med HVO, som står för Hydrogenated Vegetable Oil och är en förnybar drivmedelskomponent som är i stort sett identiskt med fossilt diesel, men minskar klimatpåverkan med uppemot 90 % tack vare att det sänker det totala koldioxidutsläppet.

Bilars klimatpåverkan är en komplicerad ekvation som involverar både förbränning, framställning och transporter av råvaror och slutprodukt. Med det sagt är vi fast besluta att vara ett av de mindre företagen i byggbranchen som visar vägen mot en renare stadsmiljö.

Kontakta oss om du vill bli välgörehetspartner!
Du kan också följa våra omvärldsprojekt på vår LinkedIn.