Projekt

Katolska Kyrkan

Kund:

Fiskebäcks Byggnads & Kristus konungens katolska församling


Entreprenad:

Underentreprenad, platschef, projektledning


Utfört arbete:
Tegelfasader på långsidorna och runt koret renoverades, trasiga tegelstenar byttes och valven murades om. Invändigt putsade vi om en av långsidorna i sin helhet. Allt utfört i kalkbruk likt originalet från 1938.
Projektet innefattade även byte av koppartak på kyrkbyggnaden och de flesta blyinfattade fönsterpartier renoverades varsamt och kyrkan målades delvis om invändigt. Ett spännande projekt med många historiska detaljer som återskapades med med respekt och hantverksglädje!